Dofinansowania UE

Cele projektu
 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych samodzielnie przez MEGA-PLAST s.c. prac B+R poprzez uruchomienie produkcji i zaoferowanie na rynku innowacji produktowej w postaci szybkobieżnych i modułowych form wtryskowych do produkcji opakowań cienkościennych
wytwarzanych z tworzyw sztucznych ekologicznych pochodzących z recyklingu.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do zaoferowania produktu wpisującego się w wyzwania środowiskowe UE i faktyczne potrzeby przedsiębiorców oraz pozwoli umocnić pozycję konkurencyjną na rynku.

Wartość projektu

4 063 566,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

1 485 065,00 PLN

Cele projektu

SA.55396(2019/X) Przedmiotem projektu jest weryfikacja możliwości zastosowania w warunkach przemysłowych i wdrożenia idei wytwarzania form do ciśnieniowego odlewania aluminium oraz wtrysku tworzywa sztucznego na bazie stalowych płytek wycinanych laserowo. Po wycięciu z arkusza blachy, płytki poddaje się obróbce wykańczającej tak, aby uzyskać pożądaną geometrię detalu i łączy je w zespół płyty stemplowej oraz matrycowej. W wyniku zastosowania technologii Rapid Moulding (RM) możliwe będzie znaczące ulepszenie procesu wytwarzania form przez Wnioskodawcę, zwłaszcza pod względem kosztów i terminów realizacji zleceń. To jak istotne są te aspekty dla przedsiębiorstwa funkcjonującego jako narzędziownia uwidoczniła epidemia wirusa COVID-19, gdy wielu klientów oczekiwało dostarczania gotowych produktów w bardzo krótkim czasie, aby móc wytwarzać elementy do masek wielorazowego użytku lub przyłbic. Badania w ramach projektu zrealizuje na rzecz Wnioskodawcy jednostka naukowa: STER Instytut Maciej Szymański. W trwającym 12 miesięcy projekcie zaplanowano 4 zadania: Zad.1. Zaprojektowanie, wytworzenie i przeprowadzenie badań na modelach eksperymentalnych form do przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku oraz ciśnieniowego wtrysku aluminium. Zad.2. Zaprojektowanie i wytworzenie form prototypowych oraz przeprowadzenie badań z ich udziałem. Zad.3. Opracowanie oraz walidacja kompleksowej technologii wytwarzania prototypów form ciśnieniowych i wtryskowych przy użyciu metody Rapid Moulding. Zad.4. Włączenie końcowych użytkowników w proces opracowania nowej technologii. Rezultatem wymienionych powyżej badań będzie innowacja procesowa. Cechowała się będzie ona optymalizacją używanych w produkcji form materiałów, redukcją kosztów, skróceniem czasu wykonywania form oraz zwiększeniem elastyczności ich produkcji. Natomiast formy wykonane w technologii RM, dzięki modułowej konstrukcji, będą wymagały mniej czasu poświęcanego na przezbrojenia i naprawę.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do zaoferowania produktu wpisującego się w wyzwania środowiskowe UE i faktyczne potrzeby
przedsiębiorców oraz pozwoli umocnić pozycję konkurencyjną na rynku.

Wartość projektu

491 696,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

339 790,34 PLN